Over ons

Missie en visie

De Islamitische levenshouding is het fundament waarop de werkwijze van de Stichting Darülaceze is gebaseerd. De gemeenschap wordt in overeenstemming met de normen, waarden en regels van de islam ondersteund, ingelicht en zo nodig begeleidt. Dit komt vooral tot uiting met het gebed in de Moskee dat door Stichting Darülaceze wordt beheerd….

De essentiële overtuigingen, de kernwaarden van de Moskee voor staat zijn:
respect, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, openheid en vertrouwen.Alle bestuursleden van de Stichting Darülaceze zullen actief gestimuleerd worden om vanuit de identiteit, de visie, de kernwaarden en de kernopdracht betekenisvolle leerervaringen op te doen, die hen voorbereiden op het vervullen van een actieve rol in de samenleving.
Vanuit het perspectief dat hiervoor onder het kopje missie is geschetst, is het ideale beeld van de toekomst van de Stichting Darülaceze, de visie, als volgt verwoord:
Samen werken aan een toekomst waar de goede boodschap van de Schepper iedereen aanspreekt, of zij in een geloofsgemeenschap zijn opgevoed of niet.Stichting Darülaceze is een gebedshuis met een islamitische identiteit die voor iedereen klaar staat.