Beleid

Beleid

Hoofdlijnen actueel beleidsplan.

De hoofdlijn van het beleidsplan voor de komende periode 2016 (t/m eind 2021):

De integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij van de
moslimgemeenschap te bevorderen door middel van het organiseren
van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en
religieuze activiteiten. De activiteiten van de stichting zijn zowel voor
mannen als vrouwen, zowel jong als oud bedoeld.

beleidsplan
bestuurssamenstelling
de financiële verantwoording van 2016
de uitgeoefende activiteiten
het beloningsbeleid
doelstellingen
begroting darulaceze 2016-2017