Bio Enerji

Bioenerji Nedir?

Bioenerji’nin tarifine girmeden önce kâinatta varolan enerjiden bahsetmek gerekir.

Âdem aleyhisselam, Arşta gördüğü nurun mahiyetini sual etti. Hak teâlâ buyurdu ki:
(Bu nur, gökte Ahmed, yerde Muhammed denilen, zürriyetinden bir peygamberin nurudur. O olmasaydı, seni de, yer ve gökleri de yaratmazdım.)
[Mevahib-i ledünniyye]

Kainat enerji yoğunluklu bir sistemdir. Bizler bu sistem içinde varlığımızı sürdürürüz. Bioenerji bu noktada çeşitli kanun ve kuralları olan ve bir bütünlük ifade eden bir sistem çevresinde toplanmıştır… İstek, çekim, korunum, etkileşim, bütünlük, denge, döngü yasası, değişim, uyum gibi sıralayabileyeceğimiz bir çok kanun ve kuralları ile hareket etmektedir ”Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık“ (Kamer suresi, ayet 49).

Sağlıklı veyahut sağlığımızdan yoksun olamamız bu kanun ve kuralları yani bu ‘ilahi düzen’e ne kadar uyabildiğimiz, kendimizi ne kadar uyarlayabildiğimizle alakalıdır.

Kainattaki enerjinin parçası olan insanda da, elbette ki elektrik ve enerji sistemi vardır. İnsan fizikî, zihinî, ruhî enerji sistemini bünyesinde barındıran yegâne varlıktır. Topyekün mükevvenattan elde ettiği enerjiyi kullanılabilir hale getirebilir. Özümsediğimiz bu enerji yoğunluğuna da, ‘hayat enerjisi’ anlamında ‘bioenerji’ demekteyiz. Bir makine için yakıt ne ise, bir canlı için de hayat enerjisinin görevi aynıdır. İnsan olarak hayat enerjisini, dışarıdan aldığımız besinler, nefes alıp verme ve en büyük yapı taşımız aura’mızla kainattaki enerjiyi hayatî enerjiye dönüştürerek alırız.

Aura, insanda varolan manyetik bir alandır. Duygu, düşünce, fizksel enerji niteliğindeki enerji ile ilgili dögüyü auramızdan alırız. Auramız bir manada bize kainatla iletişim sağlayan yanımızdır.

“Çakra”, aldığımız enerji akımını vücuda yedi ana (tepe, alın, ense kökü, göğüs, göbek, üriner sistem, kuyruk sokumu) noktayla enerjiyi nakleden sistemdir… Enerjiyi sürekli dağıtıp toplayan akümülatör vazifesi görür.

Kendi kendini yenileme ve iyi etme gücüne ‘Bioregüler güç’ denmekte. Klasik, Tamamlayıcı, Doğal tıp vücutta iyileştirici gücün çalışmasını engelleyen problemleri / sorunları ortadan kaldırıp, bedende özgür bir akış sağlar. İyileştiren –Allah’ın izniyle– her zaman vücudun kendisidir.

Şifa bulma süreci içten gelir. Bu açıdan tedavi şekillerine inanmak ve güvenmek iyileşme süreci için şarttır.

Fizikî, ruhî, zihnî açılardan dengesi bozulmuş insana, yani Bioregüler gücü devreye sokamayan kişiye Bioenerji uzmanı yardımcı olur. Bioenerji uzmanı, ellerini dedektör olarak kullanarak enerji alanındaki sorunları tespit eder. Duruma göre uygun titreşimdeki enerjiyi vücuda vererek bedendeki olması gereken enerjiyi dengeler, güçlendirir. Bozulmuş enerji sistemini yeniden düzenler. Böylelikle âtıl durumda olan Bioregüler güç devreye girer ve buna bağlı olarak vücut, Allah’ın izniyle kendi kendini iyileştirir.

Bioenerji, hayatın her safhasında/evresinde her yaş grubunda rahatlıkla uygulanabilen, buna karşılık yan etkisi olmayan bir alternatif tedavi yöntemidir.

Doğuştan olmayan her hastalık iyileşebilir. İyileşme süreci, iyileşme oranı hastalığın adına, hastalığın başlangıç sürecine, hastanın uzmandan aldığı enerjiyi kabul edip etmemesine bağlı olarak değişim gösterir.

Daha sağlıklı, daha huzurlu ve dengeli bir hayat için bioenerji tıbbının önemi büyüktür.